Omkring transport

Fra den offentlige vej Låningsvejen kører man ind til øen på den asfalterede vej "Riberampen", som er kørselsvejen gennem bydiget bygget i 1887. Rampen kan i tilfælde af stormflod lukkes med planker og sandsække. Vejnettet på øen er begrænset til "hovedvejen" til Mandø By samt bærmevejen/digevejen, som følger diget øen rundt.

Låningsvejen er offentlig og kan benyttes, hvis man kender tidevandet og ved, hvornår der er lavvande. Låningsvejen kan som hovedregel benyttes et par timer på begge sider af lavvandet.Ebbevejen må kun benyttes af de to traktorbusser Mandø kro & Traktorbusser og Mandøbussen, som transporterer post, skoleelever og turister til og fra øen. Mandø kro & Traktorbusser og Mandøbussen må også indrette sig efter tidevandet. Oplysninger om tidevandstiderne fås blandt andet i Mandø Brugs og på Ribe Turistbureau. Vejen er med grus hævet ca 60 cm. over havbunden og er sikret gennem landvindingsaktiviteter, dvs. ved faskinlåninger på begge sider.

Den gamle med grene afmærkede ebbevej (bilkørsel forbudt) stammer fra Ribe-digets bygning i 1914. Det er hændt flere gange, at bilister, uden at kende til ebbe og flod er blevet overrasket af det pludselige højvande.

Få mere praktisk information her